Original Paintings and Limited Edition Giclées

About me

Om meg
Jeg, Anne-Marie har et livslangt forhold til kunst, håndverk og generell hobby. Med unntak av noen få år med “vanlig kontor arbeid” og 1 år i USA har jobb og fritid gått med til kursing og utføring av håndverk.

Arbeid
Har jobbet 5 år hos Panduro Hobby som designer og produktutvikler med utarbeiding av modeller med beskrivelser til messer, showrom og ukeblader.
Forberedelser, gjennomføring og etterabeid med messer og utstillinger.
Demonstrasjoner på messer, utpakninger samt kundenes butikker.
Kurs for kunder i nye produkter.
Utpakninger for skoler og institusjoner.
I 6 år drev jeg Anne-Huset, kurssenter, butikk og produksjon av Hobbykeramikk som Certified Duncan Teacher.
Underviste flere hundre i male-og glassurteknikker.

Utdannelse
2-årig utdanning Interiørdesign.
1 årig lærevikarkurs
Salg og reklame skole
Kalligrafi
Form og Farge
Gamle maleteknikker
Reproduksjoner av antikvariske dukker
Kunstglass, Tiffanyteknikk,Glassfusing
Gyldenlær
Toving
Billedvev
Instruktørkurs i male- glassurteknikker
50 kurs i forskjellige teknikker i porselensmaling kveld og weekend
3 år med kveldskurs og weekendkurs i Akvarellmaling
Pastellmaling.

Deltatt på utstillinger
Separatutstilling Akrylbilder i Varberg, Sverige
International porselensutstilling Henie-Onstad Kunstsenter og Fredrikstad
Lokale utstillinger og salgsmesser Kjerringtorget, Kunst og Håndverksmessen, Dyrskuen Seljord, Leto Hallen.

Bokutgivelse
Papirnostalgi – Cappelen Forlag 2006

About me
I, Anne-Marie have a lifelong relationship with arts, crafts and general hobby. With the exception of a few years of “normal office work” and one year in the United States. My free time has gone into coursing and making crafts.

Work
I have worked 5 years at Panduro Hobby as a designer and product developer with preparation of models with descriptions of fairs, showrooms and magazines.
Preparation and execution of fairs and exhibitions.
Demonstrations at fairs, unpacking and customers’ stores.
Courses for customers in new products.
Unpacking for schools and institutions.

For six years I owned and was Managing Director for Anne-Huset,
Course Center, shop and production of Hobby Ceramics.
As a certified Duncan Teacher I have instructed hundreds to paint and glaze on Hobby Ceramics.

Education
Interior Design 2 year
Substitute Teacher Courses 1 year
Sales and Advertising School
Selvereal Calligraphy Course
Form and Color
Old painting techniques
Reproductions of Antiquarian Dolls
Art Glass, Tiffany Tecnique – Glassfusing –
Golden Leather
Felting
Tapestry
50 courses in different techniques of Porcelain Painting, evening and weekend course
3 years of evening classes and weekend courses in Watercolor Painting
Pastel Painting
Course for instructors in painting and glaze techniques on ceramics

Exhibitions
Separate Exhibition with Acrylic Paintings in Varberg, Sweden
International Porcelain Exhibition Henie Onstad Art Centre
Porcelain Exhibition in Fredrikstad
Local Exhibitions and Trade Fairs on
Kjerringtorget
Dyrskuen in Seljord
Leto Hallen
Arts and Craft Fair, Lillestrøm

Book release
Papirnostalgi – Cappelen Publishing 2006