Original Paintings and Limited Edition Giclées

Dancing With a Violin

kr 600,00kr 2.600,00

Clear
SKU: N/A Category:

Product Description

Giclèe på Aluminium Sandwich

Dette materialet består av en kunststoff kjerne og to aluminiumsplater. Designet blir lett, stabilt og holdbart,
og har derfor veldig mange bruksområder. Bildet trykkes på kunstpapir fra Cansons Arches, Edition
rag 310 gr med 12 farger 2800 linjer Giclèe trykk.
Bildet lamineres på aluplaten med syrefritt kunstlim.

Giclèe

Original Akryl på lerret Digitalisert fil Photoshop arbeide
Metode 12 farger 2800 linjer Giclèe trykk
Trykt av Rune Stenseth på stensethphoto.no
Opplag 90 nummererte trykk
Dette er et ekte trykk produsert etter kunstnerens original og godkjent av kunstner og trykker.
Det er trykket på kunstpapir fra Canson Arches, Edition Etching rag 310 gr.
Dette er et rent bomullspapir, og det er brukt pigmentert Lucia blekk.
Kombinasjonen har etter tester bl.a. hos Vilhelm Institute er holdbarhet på 140-180 år
innendørs dersom bilde ikke utsettes for direkte sollys.
Rune Stenseth garanterer for opplysningene og at arbeidet er utført etter de høyeste tekniske standarder og
kvaliteter.
Rune Stenseth garanterer for at det ikke blir trykt og signert flere eksemplarer enn opplaget.

Galleri Trykk

Først blir bildet trykt med UV-trykk direkte bak 4 mm tykt akrylglass. Deretter forsegles det på baksiden
med en 3 mm tykk alu-plate. Akrylglasset gir en særlig glans og dybde, mens alu-platen gjør bildet stabilt.
Resultatet er et eksklusivt og elegant produkt, som du vil glede deg over i lang tid.

//ENGLISH//

Product information
Giclée on Aluminum Sandwich

This material consists of a plastic core and two aluminum plates. The design becomes light, stable and durable
and therefore has a lot of uses. The image is printed on art paper from Canson’s Arches, Edition rag 310 gr with
12 colors 2800 lines Giclèe print.
The image is laminated to the aluminum plate with acid-free artificial glue.

Giclee

Original Acrylic on Canvas Digitized File Photoshop Work
Method 12 Colors 2800 Lines Giclee Print
Printed by Rune Stenseth on stensethphoto.no
Print 90 numbered print
This is a true print produced by the artist’s original and approved by the artist and press.
Printed art paper from Canson Arches, Edition Etching rag 310gr.
This is a clean cotton paper, and it uses pigmented Lucia ink.
The combination has after tests including The Vilhelm Institute’s durability is 140-180 years
Indoors if the image is not exposed to direct sunlight.
Rune Stenseth guarantees the information and that the work is performed according to the highest technical
standards and qualities.
Rune Stenseth warrants that it does not print and sign more copies than the printout.

Gallery print

First, the image is printed with UV pressure directly behind 4 mm thick acrylic glass. Then seal it on the back
with a 3 mm thick alu plate. The acrylic glass gives a special shine and depth, while the alu plate makes the image
stable. The result is an exclusive and elegant product that you will enjoy for a long time.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Dancing With a Violin”

Your email address will not be published.